Αίτηση Εργασίας Για Θέσεις : Γραμματεία Υποδοχής / Βιβλιοθήκη-Κινηματογράφος / Αθλητικό Πρόγραμμα

Με απόφαση της Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ., προκηρύσσονται  οι ακόλουθες θέσεις εργασίας για την κατασκηνωτική περίοδο του 2019:

 

α/α

Καθήκοντα

1

Γραμματεία Υποδοχής

2

Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος

3

Αθλητικό Πρόγραμμα Κατασκήνωσης

 

 

 

 

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις της  Γραμματείας Υποδοχής και στη θέση της Βιβλιοθήκης – Κινηματογράφου  έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του  Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) .
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις του Αθλητικού Προγράμματος της  Κατασκήνωσης, έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλων σχολών  του Α.Π.Θ., με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο) .

 

 

Η υποβολή αιτήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά και μόνο, από την Δευτέρα 13/05/2019 έως και την  Τετάρτη 22/05/2019. Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται απαρέγκλιτα από βιογραφικό σημείωμα.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται όπως παρακάτω:

Γραμματεία Υποδοχής εδώ .

Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος εδώ

Αθλητικό Πρόγραμμα Κατασκήνωσης εδώ

 

*****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ******

 

 

Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει, κατ’ αρχήν, με βάση το βιογραφικό και θα ακολουθήσει συνέντευξη και τεστ δεξιοτήτων με τους επικρατέστερους υποψήφιους που θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για να προσέλθουν στη συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή.

Η Επιτροπή της Κατασκήνωσης