Πρόσκληση Φοιτητών λοιπών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ανακοίνωση για τους φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ):

 

Από τις 15 Ιουλίου έως τη 1 Σεπτεμβρίου,  οι φοιτητές όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας , καθώς και οι σπουδαστές των ΑΤΕΙ και ΙΕΚ, είναι ευπρόσδεκτοι στον χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης της Καλάνδρας ΑΠΘ.

 

Για την είσοδο απαιτείται σπουδαστική ταυτότητα. Η έκδοση της κάρτας εισόδου θα πραγματοποιείται στο χώρο της Γραμματείας Υποδοχής και το κόστος είναι : 8€ η κάρτα εισόδου και 2,5€ κοινόχρηστα την ημέρα.

 

Η Επιτροπή της Κατασκήνωσης