Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2016

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2016

Με απόφαση της Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ., προκηρύσσονται  οι ακόλουθες θέσεις εργασίας για την κατασκηνωτική περίοδο του 2016:

α/α

Καθήκοντα

1

Γραμματεία Υποδοχής

2

Γραφείο Πληροφοριών

3

Πύλη Ελέγχου Εισόδου/ Εξόδου στην Κατασκήνωση

4

Βιβλιοθήκη

5

Γενικά Καθήκοντα

6

Ιατρός

7

Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία, έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Επιτροπής Ερευνών , υπάλληλοι της Π.Φ. Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του Α.Π.Θ. και της Π.Φ.Λ.) και όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο Α.Π.Θ., είτε όχι.

Η υποβολή αιτήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά και μόνο, από την Παρασκευή 20 Μαΐου, έως και την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016. Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου ρητά απαιτείται) και από το βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησής τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

  1. Οι θέσεις του Ιατρού και του Νοσηλευτή/ Βοηθού Ιατρού, προκηρύσσονται για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάρκεια        (ημέρες)

1η

Πέμπτη, 23 Ιουνίου

Κυριακή,3 Ιουλίου

11

2η

Δευτέρα, 4 Ιουλίου

Πέμπτη, 14 Ιουλίου

11

3η

Παρασκευή, 15 Ιουλίου

Πέμπτη, 4 Αυγούστου

21

4η

Παρασκευή, 5 Αυγούστου

Τετάρτη, 31 Αυγούστου

27

H δυνατότητα απασχόλησης δεν περιορίζεται σε μία μόνο περίοδο αλλά μπορεί να αφορά και όλο το χρονικό διάστημα, δηλαδή από Παρασκευή 24/6/16 μέχρι και Τετάρτη 31/8/16. Προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής  για την κάλυψη αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κλπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί υποβάλλουν την αίτησή τους εδώ και οι υποψήφιοι για τη θέση του Νοσηλευτή/Βοηθού Ιατρού, εδώ.

Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στο πλαίσιο δε, της απρόσκοπτης και ασφαλούς άσκησης των καθηκόντων τους, παραχωρείται χώρος σε οικίσκο και στους δύο.

  1. Για τις λοιπές θέσεις εργασίας οι αιτήσεις υποβάλλονται όπως παρακάτω:

Γραμματεία Υποδοχής, Γραφείο Πληροφοριών, Πύλη Ελέγχου ,Βιβλιοθήκη εδώ.

Γενικών Καθηκόντων εδώ

 

  1. Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει, κατ’ αρχήν, με βάση το βιογραφικό και θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους επικρατέστερους υποψήφιους που θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για να προσέλθουν στη συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή.

 

**** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ****