Υπεύθυνη Δήλωση Εισόδου – Διαμονής Ανηλίκου

Προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε ανήλικο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης,  τη φόρμα της οποίας ο ενδιαφερόμενος (Γονέας ή Κηδεμόνας), μπορεί να βρει εδώ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση,  αφού πρώτα θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του γονέα/κηδεμόνα, στέλνεται ως συνημμένο αρχείο στη γραμματεία υποδοχής, μέσω email (camping@ auth.gr) ή fax (23740 43557). Ακολούθως, η γραμματεία προχωρεί σε επιβεβαίωση της δήλωσης, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον Γονέα/ Κηδεμόνα του ανήλικου.