Αίτηση Εργασίας Για Ναυαγοσώστη Ανοιχτής Θαλάσσης 2013

Όσον αφορά στις θέσεις του Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται επισυναπτόμενη με την αίτηση και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

*Οι αιτήσεις έχουν κλείσει.