Αίτηση Εργασίας για Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης 2015

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους , επισυνάπτοντας και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.