Αίτηση Εργασίας Για Ιατρό 2015

Όσον αφορά στη θέση του Ιατρού , προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη  αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι Ιατροί  υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

*** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ***