Αίτηση Εργασίας Για Ιατρό, Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού 2014

Όσον αφορά στη θέση του Ιατρού και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού, προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη  αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι Ιατροί και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.