Αίτηση Εργασίας για θέση Γραμματείας Υποδοχής 2018

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους , επισυνάπτοντας  βιογραφικό σημείωμα.

 

****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει   ****