Αίτηση για απασχόληση στo Αθλητικό Πρόγραμμα της Κατασκήνωσης

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις του Αθλητικού Προγράμματος της  Κατασκήνωσης, έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλων σχολών  του Α.Π.Θ., με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο) .

*****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ******