Αίτηση για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις της  Γραμματείας Υποδοχής και στη θέση της Βιβλιοθήκης – Κινηματογράφου  έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του  Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) .

*****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ******