Αθλητικό πρόγραμμα πρώτου 10ημέρου για κατασκηνωτές 16 ετών και άνω 2023