Επιλογή φοιτητών για εργασία στη Γραμματεία της Κατασκήνωσης 2023

Κατά την κατασκηνωτική περίοδο του 2023 επιλέγονται οι φοιτητές με τον κάτωθι αριθμό αίτησης :

Αρ. Αίτησης
5903
5800
6119
6120
6122
6105
5997
6115
5819
5974
5898
5876
5843
6111

Για λόγους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), δεν δημοσιεύονται τα Ονοματεπώνυμα των επιλεγμένων  φοιτητών, αλλά ο αριθμός αίτησής τους.