Κανονισμός Λειτουργίας -Τιμοκατάλογος 2023

Αγαπητοί κατασκηνωτές,

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και τον Τιμοκατάλογο στην ενότητα “Η Κατασκήνωση” -“Κανονισμός Λειτουργίας”