Επιλογή φοιτητών για εργασία στη Γραμματεία της Κατασκήνωσης 2022

Κατά την κατασκηνωτική περίοδο του 2022 επιλέγονται οι φοιτητές με τον κάτωθι αριθμό αίτησης :

 

A/A Αρ. Αίτησης (ID)
1 1138
2 1228
3 1286
4 1293
5 1307
6 1331
7 1386
8 1406
9 1477
10 1539
11 1569
12 1570
13 1592
14 1644
15 1660
16 1664
17 1669
18 1683
19 1705
20 1715
21 1761
22 1785
23 1806
24 1834
25 1849
26 1850
27 1856
28 1858
29 1884
30 1913
31 1925
32 1933
33 1954
34 1960
35 1968
36 1973
37 1978
38 1979
39 1980

  

Για λόγους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), δεν δημοσιεύονται τα Ονοματεπώνυμα των επιλεγμένων  φοιτητών, αλλά ο αριθμός αίτησής τους.