Ενημέρωση Σχετικά Με Την Μη Λειτουργία Της Κατασκήνωσης

 

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

 

Η σταδιακή άρση των περισσότερων μέτρων περιορισμού σε συνδυασμό με την ανάγκη για εκτόνωση μετά από μια μεγάλη περίοδο εγκλεισμού λόγω του Covid-19, έχει οδηγήσει, όπως διαπιστώνεται καθημερινά, σε ανοικτές συγκεντρώσεις και συνωστισμούς πολιτών, και ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιακών ομάδων, χωρίς να τηρείται ουσιαστικά κανένα υγειονομικό μέτρο και πρωτόκολλο. Ανάλογες καταστάσεις και εικόνες είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθούν στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.

 

Με βάση το δεδομένο αυτό και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα που απαιτούνται για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, κρίνεται αβέβαιη και επισφαλής η εφαρμογή των αντίστοιχων υποχρεωτικών υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων για τον μεγάλο αριθμό κατασκηνωτών που μπορεί να φιλοξενήσει η Κατασκήνωση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας αφού εξέτασε όλες τις νέες εξελίξεις και αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και ενδεχόμενα, έκρινε ότι επιβάλλεται η επαναξιολόγηση της προηγούμενης απόφασής της για τη λειτουργία της κατασκήνωσης και για λόγους υπευθυνότητας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας αλλά και της δημόσιας εικόνας του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη μη λειτουργία της Κατασκήνωσης για την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο 2021.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ, σε έκτακτη συνεδρίαση του, αφού έλαβε υπόψη την ως άνω απόφαση και αξιολόγησε τη σοβαρότητα του ζητήματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της  δημόσιας υγείας και της προπάντων την ασφάλεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ, έκανε αποδεκτή την εισήγηση για τη μη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ τη θερινή περίοδο 2021.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ