Επιλογή φοιτητών για εργασία στη Γραμματεία της Κατασκήνωσης 2019

Κατά την κατασκηνωτική περίοδο του 2019 επιλέγονται οι φοιτητές με τον κάτωθι αριθμό αίτησης :

 

 

Α/Α

Αριθμός Αίτησης

1

5596

2

5599

3

5649

4

5717

5

5740

6

5744

7

5770

8

5780

9

5879

10

5924

11

5974

12

5981

13

5984

14

5986

15

6012

16

6044

17

6059

18

6101

19

6113

20

6117

21

6151

22

6166

23

6186

24

6194

25

6208

26

6211

27

6243

28

6305

29

6311

30

6326

31

6341

32

6344

33

6352

 

Για λόγους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), δεν δημοσιεύονται τα Ονοματεπώνυμα των επιλεγμένων  φοιτητών, αλλά ο αριθμός αίτησής τους.