Εθελοντική Εργασία στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας

****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει   ****

Με απόφαση της Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ., ζητείται εθελοντής για απασχόληση στις θέσεις :

 

α/α

Καθήκοντα

1

Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος

 

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εθελοντική εργασία, έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ.) .

Η υποβολή αιτήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά και μόνο, από την Δευτέρα 14/05/2018, έως και την  Τετάρτη 23/05/2018. Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται απαρέγκλιτα από βιογραφικό σημείωμα.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, παρέχεται κάλυψη διατροφής και διαμονής.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται όπως παρακάτω:

Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος εδώ

 

Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει, κατ’ αρχήν, με βάση το βιογραφικό και θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους επικρατέστερους υποψήφιους που θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για να προσέλθουν στη συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή.

 

****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει   ****