Ενημέρωση Κατόχων Τροχόσπιτων

Αγαπητοί κατασκηνωτές,

Όπως γνωρίζετε, η θερινή περίοδος λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Α.Π.Θ. έπαυσε στις 3 Σεπτέμβρη 2017. Οι περισσότεροι κάτοχοι τροχόσπιτων, κατά την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις μας, επέλεξαν ν’ αξιοποιήσουν τη δυνατότητα διατήρησης των καταλυμάτων τους στους ειδικούς χώρους στάθμευσης της Κατασκήνωσης, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο στη Γραμματεία Υποδοχής.

Όσοι εξ αυτών δεν εξόφλησαν τις οικονομικές εκκρεμότητες στάθμευσης 2017, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Κατασκήνωσης (τηλ: 2310-995350, email: camping@auth.gr) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να τις αποπληρώσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος Νοεμβρίου. Ομοίως παρακαλούνται να πράξουν κι όσοι κατασκηνωτές αμέλησαν να καταβάλουν το προβλεπόμενο αντίτιμο που αντιστοιχούσε στη στάθμευση για το έτος 2016.

Αναφορικά με τους κάτοχους τροχόσπιτων που διατήρησαν τα τροχόσπιτά τους στους ειδικούς χώρους στάθμευσης από τις 30 Ιουνίου 2017 μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη 2017 (χωρίς χρήση ή με χρήση  λιγότερη των 10 ημερών), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Κατασκήνωσης (τηλ: 2310-995350, email: camping@auth.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τις οικονομικές εκκρεμότητες στάθμευσης 2017, καθώς και οικονομική εκκρεμότητα που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση ελάχιστης χρέωσης 10 ημερών και να προβούν στην αποπληρωμή τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός (βλέπε σελ.6 Κανονισμού Λειτουργίας Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Α.Π.Θ.). 

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης