Στοιχεία μελών Επιτροπής Κατασκήνωσης 2017

 

Η Επιτροπή της Κατασκήνωσης ΑΠΘ αποτελείται από τα εξής μέλη:

Επιτροπή Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας
ΕΠΟΠΤΕΙΑ  ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Επώνυμο Όνομα Τμήμα Ιδιότητα Σχόλια
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. Καθηγητής Πρόεδρος
Αναστασίου Αθανάσιος ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης Αναπληρωτής Καθηγητής  
Βουγιατζής Γεώργιος Φυσικής Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης Οικονομικών Επιστημών Αναπληρωτής Καθηγητής
Κουγιουμτζής Δημήτριος ΗΜΜΥ Καθηγητής
Μουρατίδου Αικατερίνη ΤΕΦΑΑ Σερρών Καθηγήτρια
Μπαλής Δημήτριος Φυσικής Καθηγητής
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Οικονομικών Επιστημών Επίκουρος Καθηγητής
Φείδας Χαράλαμπος Γεωλογίας Αναπληρωτής Καθηγητής