Έκδοση καρτών από το κυλικείο της Κ. Βιβλιοθήκης

 

Το Γραφείο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι υπάρχει και φέτος η δυνατότητα οι  ενδιαφερόμενοι φοιτητές και εργαζόμενοι του ΑΠΘ,  να εκδώσουν την κάρτα εισόδου τους στην Κατασκήνωση από το κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης από τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, τις ώρες 09:00 πμ – 16:30 μμ (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

 Η διαδικασία έκδοσης θα ολοκληρώνεται άμεσα στο ΑΠΘ, με την παραλαβή της κάρτας εισόδου, πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός κατά την προσέλευσή τους στην κατασκήνωση. Για το λόγο αυτό συστήνεται σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ (φοιτητές και προσωπικό) που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης το καλοκαίρι, να εκδώσουν την κάρτα εισόδου προσερχόμενοι με την ταυτότητα του ΑΠΘ και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο δικαιούχου.

Για την έκδοση της Κάρτας Εισόδου των Φοιτητών :

απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η ακαδημαϊκή ταυτότητα απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα καθώς και βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που πιστοποιεί την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, ή ορισμού τριμελούς επιτροπής.

 

Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου στους εργαζόμενους/ συνταξιούχους του ΑΠΘ απαιτείται από τους:

1.       Καθηγητές, βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς υπαλλήλους: η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή το τελευταίο φύλλο μισθοδοσίας του ΑΠΘ  μαζί με  αστυνομική ταυτότητα.

2.       Συνταξιούχους του ΑΠΘ: η πρυτανική πράξη συνταξιοδότησης του Α.Π.Θ. και αστυνομική ταυτότητα.

3.       Εργαζόμενους στους χώρους του ΑΠΘ (συμβασιούχοι στα ερευνητικά έργα, συμβασιούχοι στις εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης του ΑΠΘ) : η αστυνομική ταυτότητα και

              Ι) για τους συμβασιούχους στα ερευνητικά έργα απαιτείται  α) βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου στο οποίο απασχολούνται στην οποία να αναγράφεται ο τίτλος και ο κωδικός του έργου, β) φωτοαντίγραφο της σύμβασης με την Επιτροπή ερευνών.

             ΙΙ) για τους υπόλοιπους συμβασιούχους στις εργολαβίες απαιτείται ο έλεγχος στον κατάλογο των εργαζομένων, που καταθέτει η κάθε επιχείρηση στη γραμματεία Υποδοχής.