Ανακοίνωση για τους Οικίσκους

Οι κληρώσεις για τους οικίσκους θα πραγματοποιηθούν   Δευτέρα 13 Ιουνίου ώρα 11:00 πμ., στην αίθουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 17/06/2016.