Έκδοση καρτών από το κυλικείο της Κ. Βιβλιοθήκης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και εργαζόμενοι του ΑΠΘ, μπορούν να εκδώσουν την κάρτα εισόδου τους στην Κατασκήνωση από το κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης μεταξύ 09:00 και 17:00, καθημερινά.

 

Για την έκδοση της Κάρτας Εισόδου των Φοιτητών :

απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) και η αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η ακαδημαϊκή ταυτότητα απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα καθώς και βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που πιστοποιεί την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, ή ορισμού τριμελούς επιτροπής.

 

 

Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου στους εργαζόμενους/ συνταξιούχους του ΑΠΘ απαιτείται από τους:

1.       Καθηγητές, βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς υπαλλήλους: η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή το τελευταίο φύλλο μισθοδοσίας του ΑΠΘ  μαζί με  αστυνομική ταυτότητα.

2.       Συνταξιούχους του ΑΠΘ: η πρυτανική πράξη συνταξιοδότησης του Α.Π.Θ. και αστυνομική ταυτότητα.

3.       Εργαζόμενους στους χώρους του ΑΠΘ (συμβασιούχοι στα ερευνητικά έργα, συμβασιούχοι στις εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης του ΑΠΘ) : η αστυνομική ταυτότητα και

              Ι) για τους συμβασιούχους στα ερευνητικά έργα απαιτείται  α) βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου στο οποίο απασχολούνται στην οποία να αναγράφεται ο τίτλος και ο κωδικός του έργου, β) φωτοαντίγραφο της σύμβασης με την Επιτροπή ερευνών.

             ΙΙ) για τους υπόλοιπους συμβασιούχους στις εργολαβίες απαιτείται ο έλεγχος στον κατάλογο των εργαζομένων, που καταθέτει η κάθε επιχείρηση στη γραμματεία Υποδοχής.