Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την μίσθωση τροχόσπιτων

Η διαχείριση της πανεπιστημιακής κατασκήνωσης Καλάνδρας προτίθεται να μισθώσει ικανό αριθμό τροχόσπιτων, με δυνατότητα υπεκμίσθωσής τους σε κατασκηνωτές, κατά την περίοδο 1/6/16 μέχρι 15/9/16.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους στη διεύθυνση camping@auth.gr .