Χρήση ηχητικών συστημάτων

Οι φίλοι κατασκηνωτές πρέπει να γνωρίζουν, ότι η χρήση Ηχητικών Συστημάτων δεν επιτρέπεται μέσα στην κατασκήνωση.

Σε περίπτωση που φέρουν μαζί τους τέτοια συστήματα, αυτά θα φυλάσσονται στην αποθήκη της κατασκήνωσης μέχρι την αποχώρηση των ιδιοκτητών τους, οπότε και θα τους επιστραφούν.