Πρωτάθλημα Bocce των Special Olympics στο Ποσείδι

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω: