Αλλαγή ημερομηνίας για την έκδοση καρτών από το κυλικείο της Κ. Βιβλιοθήκης

Η έκδοση καρτών από το κυλικείο της Κ.Βιβλιοθήκης, θα σταματήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κάρτες εισόδου θα εκδίδονται  μόνο από την κατασκήνωση.