Προκήρυξη θέσεων Ιατρού και Νοσηλευτή / Βοηθού Ιατρού 2015

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2015

Αφορά τις θέσεις: 

Α) του Ιατρού Γενικής Ιατρικής,  για την κάλυψη  αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κλπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και,

Β) του Νοσηλευτή/ Βοηθού Ιατρού,

για την κατασκηνωτική περίοδο του 2015 και συγκεκριμένα, για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάρκεια (ημέρες)

1η

Πέμπτη, 25 Ιουνίου

Κυριακή, 5 Ιουλίου

11

2η

Δευτέρα, 6 Ιουλίου

Πέμπτη, 16 Ιουλίου

11

3η

Παρασκευή, 17 Ιουλίου

Πέμπτη, 6 Αυγούστου

21

4η

Παρασκευή, 7 Αυγούστου

Δευτέρα, 31 Αυγούστου

24

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, είτε για μία περίοδο είτε για το σύνολό τους, έχουν Ιατροί/ Νοσηλευτές με δυνατότητα έκδοσης  Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών. Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου. Η υποβολή αιτήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά και μόνο, από  8/6 έως και 12/6/15,  εδώ  για τους Ιατρούς και  εδώ  για τους Νοσηλευτές/Βοηθούς Ιατρού, 

Στο πλαίσιο της απρόσκοπτης και ασφαλούς άσκησης των καθηκόντων τους, παραχωρείται και στους δύο, οικίσκος διαμονής εντός της κατασκήνωσης.

*** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ***