Αιτήσεις Οικίσκων 2015

Η Κατασκήνωση θα ανοίξει τις πύλες της για τους κατασκηνωτές που επιθυμούν να διαμείνουν σε τροχόσπιτα και οικίσκους, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Ιούνιο, οι εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης θα είναι ανοιχτές τις ημέρες Παρασκευή 19, έως και Δευτέρα 22 Ιουνίου, με παροχή περιορισμένων υπηρεσιών προς τους κατασκηνωτές, όπως ζεστό νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καθαριότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην κλήρωση των οικίσκων, θα πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ. και να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 • Κάθε οικίσκος διατίθεται, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, για συγκεκριμένη διάρκεια και χρέωση στο σύνολο των ημερών, ανεξάρτητα από τη χρήση του δικαιώματος διαμονής. Ο κατασκηνωτής, δηλαδή, υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ημερήσια χρέωση των 20€ επί το σύνολο των ημερών της κληρωθείσας περιόδου (βλ. πίνακα παρακάτω), καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα άμεσης πλήρωσης του οικίσκου για τις τυχόν κενές ημέρες.
 • Οι κληρωθέντες κατασκηνωτές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οφείλουν να προσέλθουν στην έδρα της Κατασκήνωσης Καλάνδρας -Γραφείο Νο 9 του κτιρίου Διοίκησης- προκειμένου να προκαταβάλλουν το ποσό των 40€ για τη δέσμευση του οικίσκου. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη στην κατασκήνωση και πριν την παράδοση του οικίσκου.
 • Η ανωτέρω προκαταβολή επιστρέφεται στους δικαιούχους, μόνο και εφόσον αυτοί ειδοποιήσουν τη γραμματεία της κατασκήνωσης δέκα (10)  ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διαμονής τους.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, προσεγγίζονται με σειρά προτεραιότητας, οι αναπληρωματικοί οι οποίοι και πρέπει να προκαταβάλλουν όλο το ποσό, ήτοι 20€ επί τις ημέρες της κληρωθείσας περιόδου, λόγω της στενότητας του χρόνου διαχείρισης του οικίσκου και της συναφούς αδυναμίας αναπλήρωσης.
 • Κάθε οικίσκος διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες και 3 κρεβάτια, με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα έπειτα από συνεννόηση.
 • Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο, από τις δέκα του Ιουλίου-Αυγούστου εδώ.
 • Εφόσον το επιθυμεί, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και για την περίοδο του Ιουνίου εδώ, με αποδοχή της μιας περιόδου σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο.

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τις δύο βασικές περιόδους διάθεσης των οικίσκων, καθώς και ο πίνακας με τις προτεινόμενες ημερομηνίες.

Ιούνιος 2015

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 22/05 μέχρι και την Τρίτη 2/06 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8/06.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 11:00 πμ στην αίθουσα της Συγκλήτου και η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/06.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων, έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ταυτότητας του Α.Π.Θ. και της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα,
 • σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ., για τους υπαλλήλους εργολαβίας, από τον άμεσο Προϊστάμενό τους,
 • 40€, ως προκαταβολή για τη δέσμευση του οικίσκου.

Για τον μήνα Ιούνιο, η περίοδος αφορά μόνο τις ήμερες από Παρασκευή 19, έως και Δευτέρα 22 Ιουνίου, καθώς από Πέμπτη 25/6 ξεκινά η κανονική περίοδος λειτουργίας της Κατασκήνωσης.


 

Ιούλιος & Αύγουστος 2015

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 22/05 μέχρι και την Τρίτη 2/06 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8/06.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 11:00 πμ στην αίθουσα της Συγκλήτου και η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/06.

Υπενθυμίζεται και εδώ, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ταυτότητας του Α.Π.Θ. και της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα,
 • σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ., για τους υπαλλήλους εργολαβίας, από τον άμεσο Προϊστάμενό τους,
 • 40€ ως προκαταβολή για τη δέσμευση του οικίσκου.

Περίοδοι Διάθεσης Οικίσκων

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι συγκεκριμένες περίοδοι που θα κληρωθούν:

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι συγκεκριμένες περίοδοι που θα κληρωθούν:

 

Πέμπτη 25/06/15 έως και Τετάρτη 01/07/15

Πέμπτη 02/07/15 έως και Τετάρτη 08/07/15

Πέμπτη 09/07/15 έως και Τετάρτη 15/07/15

Πέμπτη 16/07/15 έως και Τετάρτη 22/07/15

Πέμπτη 23/07/15 έως και Τετάρτη 29/07/15

Πέμπτη 30/07/15 έως και Τετάρτη 05/08/15

Πέμπτη 06/08/15 έως και Τετάρτη 12/08/15

Πέμπτη 13/08/15 έως και Τετάρτη 19/08/15

Πέμπτη 20/08/15 έως και Δευτέρα 31/08/15

 

**** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει ****