Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2014

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2014

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και του Γραφείου Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσονται  οι ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Ιδιότητα

Ιδιότητα

1. Ιατρός

7. Στέλεχος Δημιουργικής Απασχόλησης

2. Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού

8. Ταμίας εστιατορίου

3. Ναυαγοσώστης Ανοικτής Θαλάσσης

9. Φύλακας

4. Υπεύθυνος Αθλητικής Αναψυχής

10. Καθαριστής/Καθαρίστρια

5. Στέλεχος Αθλητικής Αναψυχής

11. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

6. Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης

12. Γραμματεία Υποδοχής


 

Οι θέσεις του Ιατρού και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού προκηρύσσονται για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάστημα

1η Περίοδος

Πέμπτη, 26 Ιουνίου

Κυριακή, 6 Ιουλίου

11 ημέρες

2η Περίοδος

Δευτέρα, 7 Ιουλίου

Πέμπτη, 17 Ιουλίου

11 ημέρες

3η Περίοδος

Παρασκευή, 18 Ιουλίου

Πέμπτη, 7 Αυγούστου

21 ημέρες

4η Περίοδος

Παρασκευή, 8 Αυγούστου

Κυριακή, 31 Αυγούστου

23 ημέρες


 

Η θέση του Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσεται για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Περίοδος

Λήξη

Διάστημα

1η Περίοδος

Πέμπτη, 26 Ιουνίου

Πέμπτη, 17 Ιουλίου

22 ημέρες

2η Περίοδος

Παρασκευή, 18 Ιουλίου

Πέμπτη, 7 Αυγούστου

21 ημέρες

3η Περίοδος

Παρασκευή, 8 Αυγούστου

Κυριακή, 31 Αυγούστου

23 ημέρες

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Π.Φ. Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του Α.Π.Θ. και της Π.Φ.Λ.) και όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο Α.Π.Θ., είτε όχι.

2. Όσον αφορά στη θέση του Ιατρού, προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη  αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι Ιατροί υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 3. Όσον αφορά στις θέσεις του Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται επισυναπτόμενη με την αίτηση και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

4. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται παρακάτω. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Μαΐου έως και την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014. Οι αιτούντες, χρειάζεται να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το βιογραφικό τους σημείωμα.

5. Οικίσκος παραχωρείται μόνο στις ακόλουθες ιδιότητες: Ιατρός, Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού. Η παραχώρηση αυτή κρίνεται απαραίτητη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος.

6. Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει μετά από συνέντευξη, για την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

 

Για να κάνετε αίτηση για Ιατρός ή Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού της Κατασκήνωσης  επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Ναυαγοσώστης της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Υπεύθυνος Αθλητικής Αναψυχής της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο 

Για να κάνετε αίτηση για Στέλεχος Αθλητικής Αναψυχής της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Στέλεχος Δημιουργικής Απασχόλησης της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Ταμίας Εστιατορίου της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Φύλακας της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Καθαριστής | Καθαρίστρια της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για Εργάτης Γενικών Καθηκόντων της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για να κάνετε αίτηση για τη Γραμματεία Υποδοχής της Κατασκήνωσης επισκεφτείτε το σύνδεσμο