Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2013

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας 2013

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας  και του Γραφείου Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσονται  οι ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Ιδιότητα

 

1. Ιατρός

7. Στέλεχος Δημιουργικής Απασχόλησης

2. Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού

8. Ταμίας εστιατορίου

3. Ναυαγοσώστης Ανοικτής Θαλάσσης

9. Φύλακας

4. Υπεύθυνος Αθλητικής Αναψυχής

10. Καθαριστής/Καθαρίστρια

5. Στέλεχος Αθλητικής Αναψυχής

11. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

6. Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης

12. Γραμματεία Υποδοχής

 

Οι θέσεις του Ιατρού και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού προκηρύσσονται για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάστημα

1η Περίοδος

Πέμπτη, 27 Ιουνίου

Κυριακή, 7 Ιουλίου

11 ημέρες

2η Περίοδος

Δευτέρα, 8 Ιουλίου

Πέμπτη, 18 Ιουλίου

11 ημέρες

3η Περίοδος

Παρασκευή, 19 Ιουλίου

Πέμπτη, 8 Αυγούστου

21 ημέρες

4η Περίοδος

Παρασκευή, 9 Αυγούστου

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου

25 ημέρες

 

Η θέση του Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσεται για τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάστημα

1η Περίοδος

Πέμπτη, 27 Ιουνίου

Πέμπτη, 18 Ιουλίου

22 ημέρες

2η Περίοδος

Παρασκευή, 19 Ιουλίου

Πέμπτη, 8 Αυγούστου

21 ημέρες

3η Περίοδος

Παρασκευή, 9 Αυγούστου

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου

25 ημέρες

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Π.Φ. Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του Α.Π.Θ. και της Π.Φ.Λ.) και όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο Α.Π.Θ., είτε όχι.

2. Όσον αφορά στη θέση του Ιατρού, προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη  αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι Ιατροί υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 3. Όσον αφορά στις θέσεις του Ναυαγοσώστη Ανοικτής Θαλάσσης και του Νοσηλευτή/Βοηθό Ιατρού, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται επισυναπτόμενη με την αίτηση και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

4. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται παρακάτω. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από την Τρίτη 16 Απριλίου έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2013. Οι αιτούντες, χρειάζεται να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το βιογραφικό τους σημείωμα.

5. Οικίσκος παραχωρείται μόνο στις ακόλουθες ιδιότητες: Ιατρός, Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού. Η παραχώρηση αυτή κρίνεται απαραίτητη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος.

6. Η Κατασκήνωση διαθέτει περιορισμένο αριθμό καταλυμάτων (σκηνών). τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν στους εργαζόμενους των λοιπών ιδιοτήτων, εφόσον αυτό ζητηθεί και κριθεί απαραίτητο.

 7. Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει μετά από συνέντευξη, για την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

8. Ο καθορισμός των περιόδων και των ωρών απασχόλησης για τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας γίνεται έπειτα από συνεννόηση κατά τη συνέντευξη.

 

Για να κάνετε αίτηση για Ιατρός ή Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού της Κατασκήνωσης πατήστε εδώ

Για να κάνετε αίτηση για Ναυαγοσώστης της Κατασκήνωσης πατήστε εδώ

Για να κάνετε αίτηση για τις υπόλοιπες θέσεις της Κατασκήνωσης πατήστε εδώ