Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Θέσεων Εργασίας Ιατρού και Βοηθού Ιατρού

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Ιατρού και του Βοηθού Ιατρού έως και τη Δευτέρα  25 Ιουνίου 2012 .

Δείτε την προκήρυξη μαζί με την αίτηση εδώ