Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ο.Δ.Α.Κ) Α.Π.Θ.

IMG_0213

Η Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.), είναι μια εθελοντική ομάδα με σκοπό:

  • την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κρίσεων
  • τη μέριμνα για σχετική εκπαίδευση των μελών της και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ.
  • την παροχή πρώτων βοηθειών σε εκδηλώσεις και δράσεις του Α.Π.Θ.
  • την οργάνωση και τη συμμετοχή σε σχετικές ασκήσεις.

Καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ομάδα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: odak@auth.gr.

            Από την Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.