Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Θέσεων Εργασίας

IMG_0016

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Ιατρού και του Βοηθού Ιατρού έως και τη Δευτέρα  18 Ιουνίου 2012 . Την προκήρυξη καθώς και την αίτηση θα τις βρείτε εδώ.