Αποτελέσματα Κλήρωσης Οικίσκων 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28/05 στο γραφείο της Κατασκήνωσης (Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 9). Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους) και προκαταβολή το ποσό των 40€. Ο οικίσκος περιέχει : air-condition, μπάνιο, 3 κρεβάτια, τραπέζι με 4 καρέκλες, ψυγείο, 2 μικρές εστίες, ντουλάπα, σκούπα με φαράσι και σφουγγαρίστρα με κουβά. \

Αποτελέσματα κλήρωσης για τους μήνες Ιούνιο -Σεπτέμβριο

Αποτελέσματα κλήρωσης για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο