Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

 

Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση της Καλάνδρας, για το καλοκαίρι του 2012, ανακοινώνει τις ακόλουθες περιόδους λειτουργίας της:

Περίοδος

Έναρξη

Λήξη

Διάστημα

1η Περίοδος

Πέμπτη, 28 Ιουνίου

Κυριακή, 8 Ιουλίου

11 ημέρες

2η Περίοδος

Δευτέρα, 9 Ιουλίου

Πέμπτη, 19 Ιουλίου

11 ημέρες

3η Περίοδος

Παρασκευή, 20 Ιουλίου

Πέμπτη, 9 Αυγούστου

21 ημέρες

4η Περίοδος

Παρασκευή, 10 Αυγούστου

Παρασκευή, 31 Αυγούστου

22 ημέρες

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσονται για την εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο οι ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Ιδιότητα

1. Ιατρός

2. Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού

3. Ναυαγοσώστης Ανοικτής Θαλάσσης

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Π.Φ. Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του Α.Π.Θ. και της Π.Φ.Λ.) και όλοι οι  λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο Α.Π.Θ., είτε όχι.

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές χρειάζεται να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση φωτοτυπία αποδεικτικού σπουδών (Βιβλιάριο Σπουδών). Στην περίπτωση των υπαλλήλων απαιτείται χαρτί μισθοδοσίας του Α.Π.Θ. ή βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. Οι Ναυαγοσώστες υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποείται καθημερινά, από τις 09:00 μέχρι τις 14:30, στο Γραφείο της Κατασκήνωσης Καλάνδρας (Γραφείο 9, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης), από την Τρίτη 15 Μαΐου έως και τη Τετάρτη 23 Μαΐου 2012. Οι αιτούντες, χρειάζεται να επισυνάψουν στην αίτησή τους το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  ανάλογα με τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

4. Όσον αφορά στη θέση του Ιατρού, προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι Ιατροί υποβάλουν με την αίτησή τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

5. Οικίσκος παραχωρείται μόνο στις ακόλουθες ιδιότητες: Ιατρός, Νοσηλευτής/Βοηθός Ιατρού. Η παραχώρηση αυτή κρίνεται απαραίτητη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ!!