Ιούνιος & Σεπτέμβριος

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 08/05 μέχρι και την Τρίτη 15/05.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/05
Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28/05
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 2009, 2010 και 2011.
Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους) και προκαταβολή το ποσό των 40€.
Σε ότι αφορά τους οικίσκους θα γίνει κλήρωση για 4 περιόδους μέσα στους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα οι περίοδοι που θα κληρωθούν είναι οι εξής:
1η Παρασκευή 01/06 έως Δευτέρα 04/06 και Παρασκευή 08/06 έως Δευτέρα 11/06
2η Παρασκευή 15/06 έως Δευτέρα 18/06 και Παρασκευή 22/06 έως Δευτέρα 25/06
3η Παρασκευή 31/08 έως Δευτέρα 03/09 και Παρασκευή 07/09 έως Δευτέρα 10/09
4η Παρασκευή 14/09 έως Δευτέρα 17/09 και Παρασκευή 21/09 έως Δευτέρα 24/09

[si-contact-form form='2']

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 08/05 μέχρι και την Τρίτη 15/05. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/05 Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28/05 Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 2009, 2010 και 2011. Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους) και προκαταβολή το ποσό των 40€. Σε ότι αφορά τους οικίσκους θα γίνει κλήρωση για 4 περιόδους μέσα στους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα οι περίοδοι που θα κληρωθούν είναι οι εξής: 1η Παρασκευή 01/06 έως Δευτέρα 04/06 και Παρασκευή 08/06 έως Δευτέρα 11/06 2η Παρασκευή 15/06 έως Δευτέρα 18/06 και Παρασκευή 22/06 έως Δευτέρα 25/06 3η Παρασκευή 31/08 έως Δευτέρα 03/09 και Παρασκευή 07/09 έως Δευτέρα 10/09 4η Παρασκευή 14/09 έως Δευτέρα 17/09 και Παρασκευή 21/09 έως Δευτέρα 24/09