Επικοινωνία

Τηλέφωνο γραφείου: 2310 995350 Fax : 2310 995212

Τηλέφωνο κατασκήνωσης: 23740 41200

e-mail: camping@auth.gr

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης .    

                    Γραφείο Κατασκήνωσης .        

                    Κτίριο Καραθεοδωρή, ισόγειο, γραφείο 9 .    

                    Πανεπιστημιούπολη, 54124 .  

                    Θεσσαλονίκη