Επικοινωνία

Τηλέφωνο Γραφείου: 2310 995350
Τηλέφωνο Κατασκήνωσης: 23740 41200
e-mail: camping@auth.gr
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .
Γραφείο Κατασκήνωσης .
Κτίριο Καραθεοδωρή, ισόγειο, γραφείο 9 .
Πανεπιστημιούπολη, 54124 .
Θεσσαλονίκη