Αιτήσεις για θέσεις εργασίας 2022

Με απόφαση της Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ., προκηρύσσονται  οι ακόλουθες θέσεις εργασίας για την κατασκηνωτική περίοδο του 2022:

Καθήκοντα

Γραμματεία Υποδοχής

Βιβλιοθήκη – Κινηματογράφος

Αθλητικό Πρόγραμμα Κατασκήνωσης

 

 

  • Δικαίωμαυποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις της  Γραμματείας Υποδοχής και στη θέση της Βιβλιοθήκης – Κινηματογράφου  έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του  Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) .
  • Δικαίωμαυποβολής αίτησης για εργασία στις θέσεις του Αθλητικού Προγράμματος της  Κατασκήνωσης, έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Α.Π.Θ. (προπτυχιακοί, πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλων σχολών  του Α.Π.Θ., με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο) .

 

 

Η υποβολή αιτήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά και μόνο, από Δευτέρα 30/05/2022  έως και Δευτέρα 06/06/2022. Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ.