Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.

Ιούλιος & Αύγουστος 2017

Ιούλιος & Αύγουστος 2017

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 25/05/2017 μέχρι και 04/06/2017    

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  αρχές Ιουνίου.

Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 19/06/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 20142015 και 2016.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τους όρους διάθεσης των Οικίσκων εδώ.

Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο από τις εννέα.

Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους) και να καταθέσουν το ποσό των 40€ σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί. Ο οικίσκος παραδίδεται με πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης μόνο στους κληρωθέντες δικαιούχους.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ  χαρακτήρες, το email σας, με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες.

 

**** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ****