Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.

Ιούλιος & Αύγουστος 2019

Ιούλιος & Αύγουστος 2019

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 13/05/2019 έως και τις 27/05/2019.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης των οικίσκων της Κατασκήνωσης, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Κατασκήνωσης.

Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 14/06/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των οικίσκων έχουν όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ., εκτός όσων κληρώθηκαν τα έτη 20162017 και 2018.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τους όρους διάθεσης των Οικίσκων εδώ.

Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο από τις εννέα.

Κατά την αποδοχή, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους) και να καταθέσουν το ποσό των 40€ σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί.

Συγκεκριμένα οι περίοδοι που θα κληρωθούν είναι οι εξής:

Περίοδος

Αριθμός Οικίσκων *

1η  Παρασκευή 28/06/19 έως και Δευτέρα  01/07/19 (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 4)

16

2η  Τρίτη 02/07/19 έως και Δευτέρα 08/07/19    (αναχώρηση Τρίτη ,ημέρες διανυκτέρευσης : 7)

16

3η  Τρίτη 09/07/19 έως και Δευτέρα 15/07/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

14

4η  Τρίτη 16/07/19 έως και Δευτέρα 22/07/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

14

5η  Τρίτη 23/07/19 έως και Δευτέρα 29/07/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

16

6η  Τρίτη 30/07/19 έως και Δευτέρα 05/08/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

15

7η  Τρίτη 06/08/19 έως και Δευτέρα 12/08/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

15

8η  Τρίτη 13/08/19 έως και Δευτέρα 19/08/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

15

9η  Τρίτη 20/08/19 έως και Δευτέρα 26/08/19    (αναχώρηση Τρίτη, ημέρες διανυκτέρευσης : 7 )

15

* Ο αριθμός των διαθέσιμων οικίσκων ανά περίοδο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί πριν την ημερομηνία κλήρωσης.

Παρακαλούμε να γράφετε με κεφαλαίους και ελληνικούς χαρακτήρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κρατήστε τον αρίθμό αίτησής σας, από το απαντητικό μήνυμα που θα λάβετε με την ολοκλήρωση της άιτησης.

Στα αποτελέσματα της κλήρωσης, δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο τους αιτούντος, αλλά ο αριθμός αίτησης.

*****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ******