Επικοινωνία

Τηλέφωνο Γραφείου: 2310 995350
Fax : 2310 991186
Τηλέφωνο Κατασκήνωσης: 23740 41200
e-mail: camping@auth.gr
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .    
                    Γραφείο Κατασκήνωσης .        
                    Κτίριο Καραθεοδωρή, ισόγειο, γραφείο 9 .    
                    Πανεπιστημιούπολη, 54124 .  
                    Θεσσαλονίκη