Επιτροπή

Επιτροπή Κατασκήνωσης 2015

 

Βαρσακέλης Νικόλαος

 Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών,

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 Πρόεδρος

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αναπλ. Πρόεδρος

Αναστασίου Αθανάσιος

Αναπλ. Καθηγητής του Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σέρρες)

 

Βαβύλη Φανή

Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

 

Βουγιατζής Γεώργιος

Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής

 

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Κοτσάνος Νικόλαος           

Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Κουγιουμτζής Δημήτριος

Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών

 

Μαυροβουνιώτης Φώτιος

Επίκ. Καθηγητής  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού     

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών

 

Λαμπρόπουλος Φώτιος

 ΕΔΙΠ Τμήματος Χημικών Μηχανικών  
Βλάχου Βασιλική

Διοικητική Υπάλληλος Σχολής Καλών Τεχνών