Επιτροπή

Επιτροπή Κατασκήνωσης 2018

 

Βαρσακέλης Νικόλαος

 Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών,

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 Εποπτεία

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόεδρος

Κουγιουμτζής Δημήτριος

Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

 

Μουρατίδου Αικατερίνη

Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))

 

Μπαλής Δημήτριος

Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)

 

Αναστασίου Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)

 

Βουγιατζής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)

 

Φείδας Χαράλαμπος

Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)

 

Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)