Αύγουστος 2012

"Cyberbullying:Σχολικός εκφοβισμός με τη χρήση νέων τεχνολογιών"

Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στις 18:00 στο χώρο δίπλα από την τραπεζαρία θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα : "Cyberbullying:Σχολικός εκφοβισμός με τη χρήση νέων τεχνολογιών".